Uppsatser med Complador som redskap

Lärares strategier för utomhuspedagogik. C-uppsats, 2006. Hanna Frisk-Kopec intervjuar tre lärare och skapar strateginät som visar hur lärarna gör rent praktiskt för att eleverna ska kunna uppnå målen för deras utomhuspedagogik. Läs pdf 449 kB

En lärares strategier för att skapa trygghet i klassrummet. B-uppsats, 2006. Sanna Hoof och Veronica Olsson använder Complador för att plocka fram en lärares "tysta" kunskap om hur man skapar trygghet - en kunskap som är djupt rotad hos den erfarne läraren, men ogripbar för andra. I och med att strateginäten blir synliga öppnar sig möjligheten att sprida kunskapen. Läs pdf 340 kB

Kartläggning av bildundervisning. En fallstudie av en lärares strategier. B-uppsats, 2007. Johanna Moilanen och Maria Steinwall använder Complador för att kartlägga och synliggöra en lärares strategier i bildundervisning. 
Läs pdf 306 kB

Samverkan mellan olika pedagogiska traditioner i utomhuspedagogik. En analys av två intervjuer med hjälp av dataprogrammet Complador, B-uppsats, 2008. Pernilla Olsson jämför en förskollärares och en grundskollärares tankar om utomhuspedagogik. Läs pdf 1 810 kB

"Man kan aldrig visualisera för mycket". En studie om visualisering i skolan. Uppsats på C-nivå, 15 hp 2009. Katarina Aringskog och Rebecca Hultgren undersöker betydelsen av visualisering på en arbetsplats med hjälp av datorprogrammet Complador. Läs pdf 821 kB