Tankekartor
En tankekarta kan göras i programmet Word och ser då ut t.ex. så här: skiss  

I Complador kallas tankekartorna trenät eftersom de är en kombination av tre nät:

 • orsaksnät (grönt)
 • behovsnät (gult)
 • strateginät (blått)

Så här kan det se ut i Complador:

 
Tre nät

 

 

Om man rör på en av de små cirklarna (noderna) i ett av fönstren/näten, så rör den sig precis likadant i de andra två. Bilden visar en sammanhängande helhet, ett trenät sett från tre håll, ur tre perspektiv.

De tre färgerna grönt, gult och blått visar de tre olika perspektiven och de tre näten handlar om tre olika aspekter av verkligheten:

 • Orsaksnät är beskrivningar av verkligheten,
 • Behovsnät handlar om vad som behövs för att visioner och mål ska förverkligas,
 • Strateginät handlar om konkreta aktiviteter som ska bidra till att verkligheten blir sådan som man vill.

När man ska arbeta med ett trenät kan man välja mellan orsaksperspektiv, behovsperspektiv och strategiperspektiv, men ofta spelar det inte så stor roll vilket perspektiv man arbetar i, det är ju lätt att växla mellan dem.


Noder – Compladors notice-lappar

En vanlig, gul notice-lapp är praktisk på två sätt:

 • Man kan lätt anteckna på den.
 • Man kan sätta den lite var man vill.

Compladors motsvarighet till notice-lappar är noder.
Att skriva in noder i Complador underlättar antecknandet på ännu flera sätt än vad notice-lappar gör. Du kan förstås anteckna och flytta. Andra fördelar:

 • Det finns platser för både rubrik och text.
 • Texten behöver inte begränsas utan kan i princip bli hur stor som helst.
 • Olika noder kan kopplas ihop med bågar, som inte lossnar om man flyttar noderna.
 • En nod kan göras till ingång till ett undernät, dvs. till en mapp med noder.
 • Noderna i ett undernät kan visas i ett fönster för sig själva.
 • Noder i olika undernät kan visas tillsammans i ett gemensamt fönster. 
 • Undernät kan ingå i större sammanhang, i övernät som man kan visa.
 • En eller flera noder kan fokuseras, så att de blir lättare att upptäcka. De behåller då sin färg, medan bakgrunden blir grå.
 • Man kan spara fokuseringar, och på så sätt förbereda t.ex. vad man tänker lyfta fram i ett sammanträde.
 • Man kan ange när och i vilken ordning saker och ting sker.  För att beskriva hur en process fortlöper kan man göra en tidtabell och med hjälp av färg på noderna visa i vilken ordning de inträffar och när de olika händelserna äger rum.
 • Man kan välja vilka som ska kunna ta del av innehållet i en nod genom att bestämma grad av sekretess för just den noden.