Ta del av databasen

Här visas instruktionsfilmer i ny flik.

Starta Instruktion 1

Speakertext i filmen:

Välj Besöksentré.
Som besökare loggar du in genom att bara klicka på Logga in.
Klicka på Nät i verktygsraden, sedan Sök.
Exempel: Skriv in Demo på raden Rubrik. (Söktyp: Sök i nätens fält). Klicka på Sök.
Leta rätt på Demo 1, markera och klicka på Välj. Demo 1 visar ”Evas strateginät”.

 

Byt perspektiv Instruktion 2

Speakertext i filmen:

Du ser nu ett nät på gul botten – ett behovsnät.
För att se Evas strateginät byter du perspektiv från behovs- till strategiperspektivet.
Klicka på Visa/Perspektiv. Välj strategiperspektivet.
Strateginätet syns på blå botten.

 

Jämför strateginät och behovsnät Instruktion 3

Speakertext i filmen:

Sök och välj Demo 1, Evas strateginät ännu en gång!
När programmet frågar ”Öppna nytt?” klickar du på Öppna nytt.
Du har nu både ett blått och ett gult fönster. Flytta isär dem.
Förstora båda fönstren genom att dra i sidorna.

Observera att ...

  • fyrkanterna som betyder handling/aktivitet och är vita i behovsnätet och blå i strateginätet.
  • det går pilar från fyrkanterna till de runda noderna, så att det bildas en kedja av noder, en strategikedja.
  • det även i behovskedjan finns kedjor, men att pilarna där går i motsatt riktning.

 

Läs tankekedjor Instruktion 4

Speakertext i filmen:

Man läser pilarna utifrån perspektiv och sammanhang, t.ex. som ”för att” (strategi), ”medför behov av” (behovsperspektivet) eller ”orsakar, medför” (orsaksperspektivet)

Läs strategikedjan som börjar med utgångsaktiviteten ”namnlek” och går till ”närhet” så här: namnlek för att det ska bli närhet för att det ska bli gemenskap för att det ska bli trygghet för att det ska bli arbetsro för att det ska bli lärande för att det ska bli kompetens för att det ska bli ett fungerande samhälle.

Läs motsvarande behovskedja så här; börja med ”fungerande samhälle”: ett fungerande samhälle medför behov av kompetens som medför behov av lärande som medför behov av arbetsro som medför behov av trygghet som medför behov av gemenskap som medför behov av närhet.

En pil med tvärstreck betyder ”för att motverka” eller motsvarande: skapa gemenskap för att motverka mobbning.

 

Ta del av innehållet i noderna Instruktion 5

Speakertext i filmen:

Ett nät består av noder och bågar i form av pilar. Varje nod har en rubrik, men det kan också finnas en tillhörande bildtext. Dubbelklicka med vänster musknapp i noden.

 

Ta del av undernät Instruktion 6

Speakertext i filmen:

Ringen/fyrkanten i somliga noder är försedda med en symbol: tre små ringar. Detta betyder att noden är ingång till ett undernät, som är en egen sammanställning av noder.
Undernät kan antingen öppnas i ett eget fönster eller spridas i det nät, som den symbolförsedda noden ligger i. Ett undernät som spridits kan åter samlas ihop.
Högerklicka i noden och välj Undernät, så ser du de tre alternativen!

 

Ta del av övernät Instruktion 7

Speakertext i filmen:

Det nät som du har öppet kan vara undernät i ett annat nät, ett övernät. Du kan då öppna detta genom att klicka på Nät och Öppna övernät.

 

Söka i Compladors databas Instruktion 8

Speakertext i filmen:

I Complador är informationen ordnad i nät och noder. Att söka information sker därför i två steg.
Man söker via Nät/Sök och något av sökalternativen

  • Sök i nätens fält som ger de nät vars namn innehåller sökordet
  • Sök i nätens noders fält som ger nät som har någon nod som innehåller sökordet
  • Sök aktuella noder vilket ger noden med den sökta informationen i nätet som man har framför sig.

Vill man finna informationen söker man alltså först reda på det nät man vill ha, och sedan den nod i detta nät, som innehåller den information som man är ute efter.

Då man sökt aktuell nod markerar Complador denna nod. Det kan vara svårt att i mångfalden av noder upptäcka vilken som är markerad, och man kan då använda funktionen Visa/Fokus. Genom att klicka på Av/På blir hela nätet grått utom den sökta noden.

Du finner mer information om hur man kan söka i själva programmet under Hjälp/Visa manual och Sökdialogen.