Skapa nät och spara i databasen

Klicka på Logga in. Välj Användarentré och skriv in ditt lösenord och logga in.
Följ instruktionerna i dessa filmer.

Skapa nät Instruktion 1

Speakertext i filmen:

När du vill lägga in information i Complador måste du först ha en plats där du kan göra det.

Gå in på Nät och Nytt. Skriv en rubrik och kanske datum. Lässäkerhet behöver du inte tänka på – den kommer automatiskt.

När du har gjort det här kan du spara med snabbkommandot Ctrl+S eller genom att högerklicka (i ringen) och gå ner till Spara.

 

Lägga in information Instruktion 2

Speakertext i filmen:

Du har nu fått upp ett fönster med gul bakgrundsfärg och det är behovsperspektivet som har kommit fram på det sättet.

Ställ markören där du vill ha din första nod och högerklicka. För att lägga in information ställer du markören i ringen och dubbelklickar med vänster musknapp, och så skriver du in en vision eller ett behov, t.ex. hälsa.

Och så bekräftar och stänger du. Och sedan sparar du. När du har sparat ser du det upptill på fönstret. Det kan vara bra att kolla det allt emellanåt.

 

Skapa sammanhang Instruktion 3

Speakertext i filmen:

Du har valt hälsa som mål, men hälsa medför vissa förutsättningar, dvs. det finns behov. Och ett behov är t.ex. behovet av god kost: vänsterklicka och skriv in ”god kost”, bekräfta och stäng.

För att visa hur det här båda noderna hör ihop – högerklicka i noden, gå till båge och medförbåge. Då får du en röd pil som betyder att ”hälsa medför behov av god kost”.

Sedan låser du den: högerklicka i noden, båge och lås.

 

Skapa strategi Instruktion 4

Speakertext i filmen:

Det är nu dags att fundera på vad du kan göra för att få god kost. Och då är det också dags att byta perspektiv, att visa (Klicka på Visa) strategiperspektivet (Klicka på Perspektiv och att välja Strategi).

Vad kan du göra för att få god kost? En idé kan vara att köpa bra råvaror – högerklicka därför och lägg till en nod. Då har du en aktivitet. Aktiviteten visar sig som en fyrkantig nod. Högerklicka i den och skriv in ”köp bra råvaror”.

Och så sparar du den. Och så tar du båge och medförbåge. Datorn vet ju inte varför vi köper bra råvaror – det är ju naturligtvis för att få god kost, och då klickar du på den noden. Och sedan låser du.

Nu har du fått sammanhanget ”Köpa bra råvaror för att få god kost som ska bidra till hälsa”.