Om Complador

Complador är ett webbaserat kit bestående av

  1. byggstenar (nät, noder, bågar)
  2. verktyg (för att: skapa nod och välja form, storlek, färg, behörighet; välja perspektiv; skapa, öppna, sprida, samla ihop undernät; fokusera; ange medför/motverkar; ange tidpunkter; sammanställa rubriker och texter i tabellform)

Allt efter sina behov och önskemål kan man använda Complador för att dokumentera fakta, händelser, känslor, tankar, idéer, värden etc. på det sätt som man själv finner lämpligt – enskilt eller tillsammans med andra, privat eller i arbets- eller föreningsliv.

Ursprungligen, 1994, var Complador en databas skapad i databasprogrammet Q&A som var avsedd för skolan. Namnet avsågs att spegla möjliga användningssätt: kommunikation, planering, analys, dokumentation och reflektion.

2004-05 byggde Daniel och Gunnar Cardell den nu aktuella betaversionen av webbapplikationen i Java utifrån Gunnars begreppsapparat Trenätsteorin, som i sin tur bygger dels på Donald A. Schöns begrepp reflekterande  praktiker dels på system-, informations- och kaosteori.

För att administrera Complador bildades 2006 Complador AB.