Film start
Läraren hanterar mångfald, komplexitet, förändring och oförutsägbarhet.

Med Complador kan du visa hur! Se hur man gör en tankekarta i denna film! =>


Några exempel på användning:
Exempel 1. Skapa arbetsro
Strateginät - En intervju med en lågstadielärare visar hur läraren tillgodoser ett antal nu-behov och behov-i-futurala behovskedjor.

Exempel 3. Skapa positivt klimat i klassrummet
Ett arbetslag samlades för att ta itu med en besvärlig klass i år 7. Tanken var att ”Motverka dåligt mönster”.

Exempel 4. Ämnesdidaktik
Didaktisk transformation -
I utbildningen av svensklärare kombineras här didaktisk transformation av ämneskunskap med undervisning i ämnesdidaktik och inslag som ska underlätta studierna.

Exempel 5. Aspergers syndrom
Caspertekniken
- Att använda Complador i arbetet med elever med Aspergers syndrom.
Läs om Caspertekniken! Läs instruktioner till Caspertekniken!
Litteraturtips! boktips