Komplext fredsarbete i skolan III: Skapa positivt klimat i klassrummet. Se filmen om arbetsprocessen!

 

Ett arbetslag samlades för att ta itu med en besvärlig klass i år 7. Tanken var att ”Motverka dåligt mönster”.
Det dåliga mönstret beskrevs så här:

 

 

 

klimat 1

Respektlöshet preciserades:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klimat 2

 

 

Under samtalet dök det upp idéer om vad man kunde göra. Dessa kan grupperas under rubrikerna ...

  • Relationsarbete
  • Ledarskap
  • Undervisning
  • Utvecklingsarbete

 

Det här undernätet visar strategierna för relationsarbete i syfte att förbättra klassrumsklimatet: klimat 3
Undernät med ledarskapsstrategier för ett positivt klassrumsklimat: klimat 4
Undernät med undervisningsstrategier för ett positivt klassrumsklimat: klimat 5
Undernät med strategier för utvecklingsarbete med sikte på att förbättra klassrumsklimatet: klimat 6
Man fann att problemet ”dåligt mönster” rymde nio delproblem. Dessa är markerade med grönt i detta orsaksnät. klimat 7
Arbetslagets strategier för att skapa ett positivt resultat beskrivs här som ett sammanhängande strateginät. klimat 8

Att detta strateginät handlar om komplext fredsarbete framgår dels av det övergripande syftet: att skapa ett positivt klimat i klassrummet, dels av mångfalden av behov och strategier:

  • elevernas behov av en god arbetsmiljö för lärande
  • lärarnas behov av goda förutsättningar för sin undervisning
  • 9 delproblem
  • 4 typer av strategier
  • 18 strategier