Komplext fredsarbete i skolan I: Skapa arbetsro. Se film om arbetsprocessen!

 

Trenätsteorin och Complador växte ursprungligen fram ur en intervju med en pensionerad lågstadielärare utifrån frågan ”Vad gör du för att skapa arbetsro?” Intervjun resulterade i ett strateginät.

 

 

fredsarbete 1


Strateginätet har skapats för att tillgodose behoven i detta behovsnät:

 

Fredsarbete 2

Vilka behov innehåller behovsnätet?

  • Vilka nu-behov?
  • Vilka framtida behov?
  • Vilka behov i futurala behovskedjor?
 

Elevernas nu-behov
Läraren antog att eleverna hade behov av trygghet, gemenskap, omväxling och av kunskaper om kamrater, skolans personal och av att kunna hitta i skolan.

 

  Fredsarbete 3

 

Framtida behov
Läraren antog att samhället i framtiden kommer att behöva vuxna som är kompetenta på olika sätt, t.ex. läskunniga.

  Fredsarbete 4

Behov i futurala behovskedjor
Utifrån det framtida behovet av läskunnighet går en futural behovskedja in i nuet. Behov i den behovskedjan är lärande och arbetsro.

 

 

Strateginätet är alltså tänkt att tillgodose både barnens och samhällets behov och undervisningen är därmed ett exempel på komplext fredsarbete.

  Fredsarbete 5