Behörigheter


För varje nät och för varje nod kan man bestämma vem eller vilka som ska kunna ta del av informationen i nätet/noden, dvs. vem/vilka som ska ha behörighet. I Complador används termen lässäkerhetsnivå för behörighet. De/n som har en viss lässäkerhetsnivå/behörighet utgör en läsgrupp. (Tjänsten Mobblarm bygger på denna funktion – se complador.se/Skola/Mobbning och  filmen Mobblarm, där läsgrupperna är kalle och kaläfö!)

När man beställer användarkonto/n kan man också ta ställning till frågan om lässäkerhetsnivå/behörighet och läsgruper.

En enskild användare kan utöver sin egen lässäkerhetsnivå välja ”publik” och kan sedan göra information tillgänglig även för besökare, dvs. för personer som loggar in utan egna användaruppgifter.


Användare

Läsgrupp 1

Läsgrupp 2

Läsgrupp 3

Läsgrupp 4

Läsgrupp 5

Läsgrupp 6

publik

A

X

 

 

X

X

 

X

B

 

X

 

X

X

X

 

C

 

 

X

X

 

X

 

Etc.

 

 

 

 

 

 

 
 

En grupp av användare kan ha fler eller färre lässäkerhetsnivåer och ingår då i olika läsgrupper, som har utformats allt efter önskemål. Exempel:

Innebörd:
Användare A har följande möjligheter att dela och ta del av information:

  • Läsgrupp 1: A kan hemlighålla information för både B och C – och för allmänheten
  • Läsgrupp 4: A, B och C kan dela information
  • Läsgrupp 5: A och B kan ha tillgång till information, som inte C har tillgång till.
  • publik: A kan göra information offentlig, så att personer utan lösenord kan ta del av den.

När en grupp av användare beställer användarkonton måste de ha en administratör. När de beställer läsgrupper behöver inte de enskilda användarnas namn anges – bara vilka läsgrupperna ska vara, dvs. vilken behörighet var och en ska ha.

Obs! Eftersom val av lässäkerhetsnivå görs för varje nät och not, innebär många olika läsgrupper/lässäkerhetsnivåer en ökad risk för att man råkar välja fel, så att fel personer får resp. inte får informationen. Det finns därför skäl att inte ha fler läsgrupper /lässäkerhetsnivåer än nödvändigt.